Tipy pro čtení štítků

1. Kdo stanovuje předpisy regulující výrobu krmiv pro zvířata?

Ve Spojených státech amerických je krmivo pro zvířata regulováno federálně Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který stanovuje a uplatňuje standardy pro veškerá krmiva určená zvířatům. Mezi ně patří i správná identifikace produktu, čistá hmotnost balení, jméno výrobce a správně sestavený seznam složek krmiva. Kromě toho některé státy prosazují svoje vlastní předpisy týkající se značení, zatímco jiné přijaly na rozdíl od norem FDA mnohem specifičtější normy AAFCO.

V Kanadě jsou krmiva pro zvířata regulována průmyslovou asociací „The Pet Food Association of Canada“, která je sdružením tvořeným výrobci krmiv pro zvířata společně s jejich dodavateli a prodejci. Mnoho kanadských výrobců krmiv pro zvířata dodržuje normy AAFCO, protože jejich produkt často nemíří jen na kanadský trh, ale i na trhy v USA.

2. Název a kategorie produktu

Krmiva lze rozdělit do tří základních kategorií a to: „prémiová“, „celostní“ a „organická“.

Pojmenování kategorií není obvykle regulováno žádným standardem. AAFCO však určila standard pro krmiva „přírodní“, podle kterého takto označené krmivo neobsahuje žádné umělé příchutě, barviva či konzervační látky, ale může obsahovat syntetické vitamíny, minerály a další přísady. Vzhledem k faktu, že i přírodní konzervační látky, například směsné tokoferoly, mohou obsahovat syntetický vitamín E, mohou spotřebitelé zpochybňovat, zda jde skutečně o „přírodní“ produkt.

Existují přísnější pravidla, vztahující se na produkty označované jako „organické“. Takový produkt vyžaduje popis, jakým způsobem byly pěstovány rostliny, chována zvířata či jaký druh pesticidů a hnojiv byl použit. Produkty značené jako organické nebo obsahující některé organické složky by ve většině případů měly získat akreditaci USDA. Všechny druhy naklíčených semen v Carna4 jsou certifikovány USDA jako organické, a pokud je to možné, snažíme se získávat organické zdroje i pro další ingredience.

Místo toho abyste sledovali názvy kategorií, podívejte se na zřetelné znaky kvality a péče o ni. Mnoho výrobců se podobně jako Carna4 zavázalo poskytovat krmiva nejvyšší jakosti a předem si stanovují kroky, jejichž uskutečňováním dosáhnou z pohledu kvality stabilního a udržitelného produktu. Jedná se například o používání kuřat, která nikdy nebyla krmena hormony či steroidy, a zřeknutí se produktů využívajících genetické modifikace (GMO).

Pokud jde o název produktu, často je v něm zmíněna jeho klíčová složka. Standard určující, jak velký obsah je klíčové složky v produktu, stanovují následující 4 pravidla AAFCO:

a. Pokud název krmiva začíná složkou živočišného původu a pak se uvádí, zda je určeno pro psy nebo kočky (například Hovězí psí krmivo, Tuňák pro kočky), musí jmenovaná složka tvořit minimálně 95% konečné hmotnosti produktu, bez vody přidané při zpracování. Pokud hmotnostní údaj vodu zahrnuje, musí být obsah kuřecího masa minimálně 70%. Toto pravidlo platí téměř výhradně pro krmiva v konzervách.

b. Pokud název potraviny obsahuje slovo „večeře“ nebo podobné podstatné jméno dle vzorce „předkrm, nugety nebo mísa“ (např. Hovězí večeře pro psy), musí obsahovat nejméně 25% konečné hmotnosti produktu, bez přidané vody při zpracování. Pokud tato váha vodu zahrnuje, nesmí obsahovat méně než 10% klíčové složky krmiva.

c. Pokud název obsahuje více než jednu složku (např. Hovězí & Rýže, předkrm pro psy), všechny složky musí tvořit až 25% celkové hmotnosti produktu a musí být uvedeny v sestupném pořadí, podle hmotnosti dané složky. To znamená, že 75% krmiva je tvořeno jinými přísadami a mohlo by to znamenat více dalších složek živočišného původu, např. ryby.

d. Pokud název potraviny obsahuje slovo „chuť“ nebo „ochucená“, nevyžaduje se vyjádření obsahu pomocí procent, ale chuť musí být rozpoznatelná pomocí testu na zvířatech. Tato „chuť“ může pocházet ze skutečného masa, ale obvykle jde o výtažek z masové moučky nebo z vedlejších produktů či příchutí.

Více než 80% krmiva Carna4 pochází z čerstvého masa, vajec, naklíčených semen, celé zeleniny a ovoce.

3. Údaj o čistém množství

Čisté množství udává hmotnost obsahu výrobku v daném obalu. Je však důležité poznamenat, že výrobky se mohou značně lišit ve své hustotě z důvodu odlišného stupně jejich vysušení. Například balení krmiva o objemu 27 lb (12,7 kg) může stát více, než balení 32 lb (14,5 kg) krmiva jiného. Menší balení totiž může obsahovat koncentrovanější krmivo, jako například Carna4, jehož dávkování je v porovnání s běžnými krmivy o několik naběraček nižší.

4. Název a adresa výrobce

Údaj „manufactured by“ … uvádí název společnosti odpovědné za kvalitu a bezpečnost produktu včetně její adresy. Pokud je na výrobním štítku uvedeno „manufactured for“ nebo „distributed for“, byl produkt byl vyroben externím výrobcem, ale stále musí být na štítku uvedeno, kdo nese za produkt odpovědnost. Některé štítky také obsahují adresu, město, název státu/provincie a zip kód nebo poštovní směrovací číslo a číslo bezplatné linky pro dotazy spotřebitelů.

5. Seznam ingrediencí

AAFCO vyžaduje, aby všechny ingredience byly uvedeny na seznamu v sestupném pořadí dle hmotnosti. Je třeba mít na paměti, že na prvních místech tohoto seznamu jsou ingredience, kterých je v produktu více než všech ostatních, takže pokud seznam nezačíná ingrediencemi živočišného původu, měli byste se nejlépe poohlédnout po produktu jiném.

V případě krmiva pro psy bude tedy produkt primárně složen z prvních jmenovaných složek seznamu až po první uvedený zdroj tuku (například kuřecí tuk). To je někdy, ale ne vždy, okolo desáté položky v seznamu. S přihlédnutím k tomuto pravidlu můžete posoudit, zda některé obzvláště nepřínosné přísady (například řepná dužina, kukuřičný lepek) jsou zahrnuty ve skutečně malých množstvích v poměru ke složkám kvalitním.

Když čtete seznam ingrediencí, je rovněž užitečné sledovat rozdíly mezi velmi kvalitním masem, masem obvyklé kvality, produktem obsahujícím maso a produktem z masa odpadního, takže pak víte, co vlastně dostanete…Když je tam uvedeno... Znamená to...
„Vhodné pro člověka, stolní hovězí, jehněčí nebo kuřecí maso“ kvalita masa je vhodná ke konzumaci člověkem, tedy i ke konzumaci psem. Samotný titulek ovšem ještě neznamená, že je to skutečně kvalita vhodná pro člověka. Jedná-li se skutečně o maso v kvalitě vhodné ke konzumaci člověkem, podobně jako kuřecí maso a losos v Carna4, bude na balení uvedeno něco ve smyslu: „z inspekčních zařízení USDA“, „prošlo kontrolou USDA jako vhodné ke konzumaci člověkem“. Výrobce rovněž bude mít (stejně jako má Carna4) doklady, které to potvrzují. „Skutečné“ hovězí, kuřecí, jehněčí, rybí maso odpovídá přesně tomu, co je zde uvedeno, je vhodné ke krmení domácích zvířat, ale není vhodné ke konzumaci člověkem. Pokud je uveden obecnější termín, např. „maso“ nebo „drůbež“ je pravděpodobné, že pochází z diskutabilního zdroje.
AAFCO má definice, podle kterých lze vysvětlit, co lze očekávat od každé ze zvířete vzniklé složky krmiva. Hovězí maso například definuje jako čisté maso získané z poražených krav a omezuje se na příčnou svalovinu skeletální či části pocházející z jazyka, bránice, srdce a jícnu, bez lokálních tukových zásob nebo s nimi, částí kůže, šlach, nervů a cév, jakožto dalších doprovodných součástí masa. Je na vašem rozhodnutí, jak chutně vám tohle zní.
Masová moučka, drůbeží moučka, kostní moučka, či jiná „jídla“ Proteinové složky vyrobené z různých drůbežích či rybích tkání, například z masa a kůže, s kostí nebo bez, vhodné ke krmení zvířat, ale nevhodné pro člověka. Tyto složky se nepoužívají čerstvé, ale „tavené“, tedy po několik hodin vařené kvůli separaci tuků, odstranění vody, zničení bakterií, virů, parazitů a dalších organismů. Moučky neobsahují krev, vlasy, kopyta, rohy, odpady, hnůj, obsah žaludku nebo bachoru (s výjimkou stopových množství, která jsou nevyhnutelná i při dobře odladěném výrobním procesu). Může zahrnovat odpadní maso ze supermarketů, nebo dokonce maso zvířat nemocných, postižených nebo mrtvých ještě před porážkou.
Vedlejší produkty Všechno kromě kvalitních kusů masa a nejkvalitnějších drobů konzumovatelných člověkem. Toto „cokoliv“ se liší podle typu vedlejšího produktu. Například AAFCO definuje obsah vedlejších produktů z kuřecího masa jako suché, drcené, vyčištěné, čisté části jatečně upraveného těla kuřete, například krky, nohy, nevyvinutá vejce a střeva, ale žádné peří (s výjimkou stopových množství, která jsou nevyhnutelná i při dobře odladěném výrobním procesu). Může zahrnovat odpadní maso ze supermarketů, nebo dokonce maso zvířat nemocných, postižených nebo mrtvých ještě před porážkou.


Mnoho krmiv pro zvířata má v seznamu ingrediencí umělé barvy, chemické a konzervační látky, například BHA, BHT, ethoxychin a propylenglykol. Tyto složky nemají žádnou výživovou hodnotu a jsou spojeny s možnými toxickými vedlejšími účinky.

Jak již bylo řečeno, výrobci nemusí na seznam ingrediencí připisovat složky, které do výrobku sami nepřidali. Dodavatel může látku (třeba konzervant) přidat k hlavní složce, než ji odešle výrobci krmiva. Z tohoto důvodu je vhodné vybírat produkty od výrobců jako je Carna4, zásobované dodávkami ingrediencí z rodinných farem, podniků a důvěryhodných dodavatelů.

Informace o dalších ingrediencích, které činí Carna4 odlišnou, naleznete v sekci „často kladené otázky“ (FAQ).

6. Garanční analýza

Garanční analýza se vztahuje k minimálním nebo maximálním hodnotám klíčových živin. Jde zejména o minimální obsah bílkovin a tuků, stejně jako o maximální obsah vlákniny a vody v krmivu. AAFCO vyžaduje, aby krmivo mělo minimální procento surových bílkovin a tuků a stanovuje maximální procento surové vlákniny a vlhkosti. (Pozn.: To se týká způsobu testování výrobku, nikoliv jeho kvality.)

Při pohledu na soubor garanční analýzy je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

a. Obsah živin je odlišný v případě termínů „jako krmný“ (nebo „jak je“) a „sušina“.

Suchá krmiva ve stavu „krmný“ mají až o 10% vyšší vlhkost než sušina. Avšak úroveň vlhkosti při zkoušce může být nižší než 10% a může se lišit dávku od dávky. Standardy AAFCO pro živiny jsou založeny na analýze sušiny, což vyžaduje provádět přepočet jejich úrovně po odstranění vody.

Pokud tedy srovnáte Carna4 (ne-granule) udávající živiny jako sušinu s takovým krmivem, která udává živiny ve stavu „krmný“, musíte přepočítat obsah každé živiny v seznamu na procenta sušiny (nebo na 100% vlhkost). Např. produkt, který má 22% bílkovin ve stavu „krmný“ a vlhkost 10%, bude obsahovat 22% / 90% = 24,4% bílkovin v sušině.

b. Hustota živin ovlivňuje jejich stravitelnost a je rozdílná podle zdroje (bílkovina či tuk).

Dostupné procento bílkoviny, které může být stráveno (rozloženo na aminokyseliny a použito) organismem vašeho zvířete se liší dle její koncentrace. Látky s vyšším obsahem živin jsou oproti jiným lépe stravitelné. Vzhledem k tomu, že úrovně živin určují, kolik krmiva potřebuje vaše zvíře přijmout, je důležité se před výsledky garanční analýzy ještě seznámit se všemi v krmivu obsaženými živinami.

Carna4 je první krmivo pro zvířata obsahující na živiny bohatá, mimořádně lehce stravitelná, naklíčená semena ječmene, čočky a naklíčené lněné semínko. Proces klíčení v podstatě probudí spící enzymy, šestkrát znásobí jejich aktivitu a tím posílí přeměnu bílkovin a složitých cukrů na stravitelnější živiny.

Podle informací publikovaných T. J. Dunnem Jr. DVM o dalších složkách, běžně se vyskytujících v krmivech pro domácí zvířata, jsou vejce a syrovátkové bílkoviny stravitelné ze 100%, svalovina je stravitelná z 92%, ale pšenice a kukuřice jsou stravitelné jen z 60%, resp. z 54%.

c. Potraviny by měly dodat všechny esenciální aminokyseliny, které zvířata potřebují.

Bílkoviny leucin, lysin, fenylalanin-tyrosin kolísají ve svých hladinách nebo obsahu esenciálních aminokyselin potřebných pro tělo zvířete. Obecně je třeba kombinace více proteinových složek k dosažení požadované rovnováhy aminokyselin. Ujistěte se, že všechny složky krmiva dodají požadovanou výživovou hodnotu.

d. Všechny tuky nejsou stejné.

Tuky dodávají esenciální mastné kyseliny, přenášejí vitamíny rozpustné v tucích a pomáhají předcházet dehydrataci zvířete, ale některé z nich jsou mnohem bohatší na živiny než jiné. Například lněné semínko, oleje a kuřecí tuk mají vysoký obsah živin. Druhotné tuky, jako jsou živočišný tuk, hovězí lůj a sádlo, zase nemají vyvážený obsah živin. Opět je tedy důležité kontrolovat typy tuku obsažené v krmivech pro zajištění co nejlepší kvality krmení.

Většina suchých krmiv pro domácí zvířata obsahuje uměle přidaný tuk, protože masové moučky a jiné přísady tvořící většinu krmiva ho nemají dostatečný obsah k naplnění výživových potřeb zvířete. Díky tepelnému zpracování potravin na masové moučky a krmivové tuky dochází k poklesu kvality produktu z hlediska jeho nutriční hodnoty, zvyšuje se množství volných radikálů a snižuje jejich trvanlivost.

Do Carna4 nepotřebujeme přidávat žádné tuky, protože již obsahuje přírodní, vysoce výživné tuky z čerstvého kuřecího masa, čerstvého lososa a naklíčených semen, včetně lněného semínka, poskytující velké množství omega-3 mastných kyselin a enzymů.

7. Prohlášení o nutriční přiměřenosti

Všechna krmiva pro domácí zvířata musí doprovázet prohlášení o jejich nutriční přiměřenosti, jako například: „(Název krmiva) je navržen tak, aby splňoval výživové hodnoty dle profilů stanovených AAFCO (pes/kočka).“ V případech, kdy byly provedeny krmné testy dle základních podmínek AAFCO, se použije toto prohlášení: „Krmné testy zvířat dle postupů AAFCO dokazují, že (název produktu) poskytuje úplnou a vyváženou výživu.“

V obou případech tato tvrzení pouze dokazují, že krmivo má minimální hladiny živin, které AAFCO stanovil pro udržení vašeho zvířete naživu, pokud ho bude jíst. Jako majitel zvířete ale pravděpodobně budete pro svého čtyřnohého společníka chtít mnohem víc, nejen ji (nebo ho) držet naživu. Proto se při posuzování krmiva nedívejte jen na toto tvrzení, ale i dále.

8. Pokyny pro krmení

Pokyny pro krmení jsou užitečné, ale jsou to pouze návrhy. V mnoha případech budete jistě muset upravovat dávkování podle věku, plemene, prostředí, úrovně aktivity a tělesného stavu vašeho zvířete.

Pomáhají také při porovnávání krmiv, jelikož doporučená denní dávka krmiva se může lišit podle velikosti a hustoty granulí. Dražší balení krmiva s vyšší hustotou, kde je doporučena menší denní porce, může být výhodnější než větší a levnější balení granulí o nižší hustotě, kde je doporučována vyšší denní dávka. Protože Carna4 je velmi koncentrované krmivo, je pro udržení vašeho zvířete v perfektní formě potřeba menších denních porcí.

9. Prohlášení o kalorických hodnotách

Součástí každého krmiva je i prohlášení, které uvádí, kolik kalorií energie je schopno poskytnout, a to v jednom nebo až ve třech následujících formátech:

  • Hrubá energie – energie v krmivu ve stavu „krmný“.
  • Vstřebatelná energie – energie, kterou vaše zvíře získá, po odečtení ztrát ve stolici.
  • Metabolizovatelná energie - energie, kterou zvíře získá, po odečtení ztrát ve stolici, moči a v zažívacích plynech – nejběžněji používaná hodnota.

Pokud porovnáváte Carna4 s jiným produktem, zvažte, v jakém formátu je toto prohlášení o kalorických hodnotách, a podle toho upravte způsob porovnávání. Pokud porovnáváte Carna4 s krmivem s konzistentním obsahem kalorií, můžete dojít k závěru, že krmivo s větším množstvím kalorií je také krmivem vyšší kvality. Než si takové krmivo koupíte, zkontrolujte si obsah tuku v garanční analýze. Pamatujte, že tuk oproti bílkovinám a sacharidům dodává více než dvojnásobek energie na jednotku hmotnosti.